Schmid GmbH und Co. KG
Pumpen-Vertrieb - Technischer Großhandel
Teramostraße 38
D-87700 Memmingen

Telefon: +49 8331 / 98492-0
Telefax: +49 8331 / 98492-25
 


Geschäftsführer                                                     Einkauf / Verkauf
Brugger Norbert   Zeller Peter
Fon: 08331/98492-10   Fon: 08331/98492-11
..........................................   .........................................
Kaufm. Leitung   Ausbilder / Verkauf
Brugger Anja   Felix Schlichting
Fon: 08331/98492-20   Fon: 08331/98492-14
..........................................   ..........................................
Techn. Leitung   Service
Knoth-Nitsch Raphael   Dietmar Schlichting
Fon: 08331/98492-15   Fon: 08331/98492-12
..........................................   ..........................................
Fakturierung   Lager
Brugger Renate   Daniela Gardner
Fon: 08331/98492-0   Fon: 08331/98492-13
..........................................   ..........................................


© 2024 Schmid GmbH und Co. KG - Teramostraße 38 - D-87700 Memmingen